Skateskidor

Välja och Köpa Skateskidor

Bra skateskidor glider lätt i steget oavsett vilket tryck som läggs på skidan, och de går stabilt även när underlaget är hårt och ojämnt. De ska vara tillräckligt mjuka för att kunna liksom flyta i mjuk snö och de ska fjädra fint i steget så att all tryckande kraft också blir framåtdrivande kraft. 

Bra skateskidor är lagom vridstyva för att ge bra sid-grepp vid kantning, och är samtidigt inte så hårda att de blir stötiga att åka på eller gräver sig ner i mjuk snö. De ska gå stabilt med belaget plant mot snön, utan att påverkas av andras skejtspår, isklumpar och ojämnheter i spåret. Äldre skateskidor var oftast mjukare än dagens skidor, men det finns skidor från 90-talet som fortfarande är åkbara utan att det är dramatiska skillnader.

Som vanligt finns inte den optimala skateskidan för alla fören, uppför och utför, kurvor och fartställning. Visst kan man köpa bra kvalitet och man får vad man betalar för – men man måste välja karaktär på de skidor man köper. Den goda nyheten är dock att skillnaderna mellan olika skidor mer handlar om vad skidorna är optimerade för – inte vad de över huvud taget ens fungerar för. Så snåla inte på skejtskidorna – vi som mest åker för att det är roligt och för motion, vi klarar oss oftast med ett par i skate. Det är ett bra argument för att välja skate istället för klassiskt. Att man sedan ännu hellre har fjäderlätta stavar i skate är ju trots allt en helt annan fråga.

Hur viktigt är det med exakt rätt skidor i skate?
Lugn – det går att skejta på det mesta. Nybörjare i klassiskt behöver ofta mycket mjuka skidor som senare blir på tok för mjuka – så är det inte i Skate. Det är inte heller som i klassiskt där en viktförändring ofta tvingar dig att byta skidor eftersom det inte går att få fäste eller för att vallan försvinner efter några kilometer. I skate är det är ofta bara optimeringen för det före du tänkt dig skidorna i som du tappar med förändrad vikt. Skidorna kan komma att passa ett annat före istället, eller fungera sämre, men inte sluta fungera helt. Så länge du har moderna skateskidor från senaste fem till åtta åren så har det inte så stor betydelse vad du åker på som motionär. 10-15 kg fel spann är oftast inte hela världen – det går fint att köra med.

Viktiga parametrar på Skate-skidor
– Kantgrepp. Helt avgörande för att man ska få fart. När skidan kantas och du som skidåkare trycker till skidan i sidled för att få fart framåt, då måste skidan hålla greppet i sidled. Behovet av vridstyvhet i skidan är därför beroende av hur hård eller mjuk snön är. Mjukare snö kräver inte så hård vridstyvhet, och skidan kan därför byggas mjukare, för att flyta bättre i lös snö och glida tryggt med plant belag mot snön.
– Glida lugnt och tryggt med plant belag mot snön. Vissa åkare glider mycket på skidan och använder alla fart som byggs upp i frånskjut med fot och stav. nästa steg kommer då inte förrän farten från föregående steg börjar avta. Det kan röra sig om cirke 3-5 meter glidfas med plan skida mot snön innan skidan kantas i nästa steg. Då är det viktigt att skidan glider utan att hoppa och styra i tidigare skatespår eller ojämnheter i spåret. Hårdare skidor blir lätt något nervösa i glidfasen.
– Vikt. Ja – så klart. Lättare skidor är lite enklare att lyfta. Tyngre skidor går dock oftast lite tryggare i glidfasen. Men ärligt – vikt är inte den viktigaste parametern – nice to have.
– Respons. Vridstyvare skidor reagerar ofta lite snabbare på fotens riktningsförändringar när man står där och glider på en skida. Snabb respons kan också upplevas som att skidorna är lite nervösa.
– Spannets hårdhet. Olika personer föredrar olika hårdhet på skidorna. Olika hårdhet är också olika optimalt i olika fören.
Mjukare skidor glider oftast mindre nervöst, och de glider oftast lite snabbare, särskilt i mjukare före.
Hårdare skidor har oftast bättre kantgrepp och de nyper mer sällan.
Hårdhet och flex i spannet benämns på lite olika sätt, med ganska många parametrar där spannets höjd och längd vid olika viktbelastning är intressant. Exempel är FBW & HBW som mäter hur högt spannet är vid ”Full Body Weight” (när du står på en skida), respektive ”Half Body Weigt” (när du glider på två skidor).
– Glid och tryckpunkter. Ja olika skidor glider olika bra. Skidor kan vara lite olika snabba i olika fören, men generellt glider snabba skidor bra i nästan alla fören. Det ena eller andra belaget har mindre betydelse på tävlingsskidor. Det som är viktigare är att spannet inte har tryckpunkter mot snön som bromsar mer än nödvändigt. Två olika par som ser ut att vara lika hårda kan på detta sätt glida helt olika. Inom paret kan även skidorna skilja sig ganska mycket – ibland går den ena skidan fortare än den andra. Skidor med helt fel tryckpunkter nyper stenhårt i glidfasen.

Nypande skateskidor
Bra skateskidor glider lätt i steget även när all tyngd läggs på framfoten på en skida. Vissa skateskidor, särskilt äldre modeller har ett spann som gör att allt tryck samlas på en punkt. Tack ock lov är detta fenomen ovanligt nu, men det förekommer fortfarande hårt nypande skateskidor bland de allra billigaste modellerna. Ibland finns det i en mindre allvarlig form av nyp även på dyra tävlingsskidor, och det kan vara förklaringen till att vissa skidor inte är lika bra som andra. Tryckpunkten är ofta strax framför bindningen om det är riktigt illa och lite längre fram om problemet är mindre. Tryckpunkten gör att skidan ”nyper” sig fast i snön, mitt i steget. Vid strävt kallföre ”knirkar skidan fast sig”. Detta märks tydligast i brantare uppförsbackar eftersom man lägger större vikt långt fram på foten. Vid tryckpunkten slits glidvallan bort från belaget och belaget blir snabbt grått på tryckpunkten. Ingenting dödar skidglädjen som hårt nypande skateskidor. Du kan prova att montera bak bindningen cirka 2 cm, det kan göra stor skillnad. En person som väger mindre än dig kanske inte upplever problemet lika tydligt eller ibland inte alls. Hårdare skateskidor nyper alltså mindre sällan är mjukare. Det är inte alltid att bakmontering av bindningen räcker. Sådana skidor kan ändå användas, exempelvis när det kommit 2cm snö och golfbanan är grön-vit.

Kolfiber eller glasfiber
Det snackas om kolfiber i skidorna. Kanske är främsta fördelen att kolfiberskidorna helt enkelt är lite lättare och därför enklare att hantera i steget. Jag känner skillnaden i spänst och visst svarar de bättre. Kanske ger den extra spänsten lite extra fart eller så är det bara en upplevelse av fart. Personligen får jag en känsla av spänst och att steget är lätt med sådana skidor och då ökar skidglädjen för mig. Innan kolfibern slog igenom var det kolfiber bara i brättena på toppmodellerna. Då var skillnaderna mycket små mot billigare modeller.

Det hävdas att skidorna av kolfiber blir stabilare. Jag tycker att det är en sanning som bara stämmer delvis, eller rent av är felaktig. Kolfiber gör att skidan blir vridstyv och inte vrider sig – då greppar skidan bra i snön när man kantar och sätter tryck på den. Ja, därför blir den stabilare. Alla som åker både alpint och skimo (randonee/skitouring) vet dock vad lättare och spänstigare skidor innebär i nackdelar – de upplevs alltid lite mer ”fladdriga” när man glider med plant belag mot ojämn snö. I alpina skidor läggs det ofta in tunga och ospänstiga material, till och med gummi – för att gör skidorna lugnare att åka på. Därför går ofta glasfiberskidorna lite tryggare i glidfasen – den enda fas där man faktiskt har stort behov av att skidan glider lugnt och tryggt över ojämnheter i snöbädden.

Därför är jag mycket tveksam till om det för alla är värt att köpa kolfiberskidor. De flesta märker inte skillnaden i vikt och spänst i ett blindtest. Trots att tillverkarna och butikerna hävdar att kolfiberskidorna är stabilare, har jag upplevt att ett par något tyngre och mindre spänstiga glasfiber-skidor oftast blir något lättare att glida på. Ja, glidfasen när du står på en skida och glider flera meter i varje steg, den kanske svåraste fasen i skatesteget, särskilt när det är hårt och ojämnt. Glasfiberskidorna känns lite lugnare att hantera. Jag rekommenderar därför en något billigare modell med glasfiber till alla nybörjare och intermediate skejters.

3 par skateskidor. Det ser ut som om Ross-skidorna är lite högre i spannet än de övriga. Mycket kolfiber i dessa skidor.

Högt eller lågt spann
Det verkar finnas olika filosofi kring hur högt, hårt och hur spänstigt spannet ska vara. Det är svårt att leda någonting i bevisning som objektivt bättre eller sämre. Det handlar om personliga preferenser och kanske lite fysiska och teknikmässiga olikheter. De flesta märken bygger toppmodellerna med olika spannprofiler, för att passa i olika fören. Ofta skiljer det därför mer mellan olika sub-modeller inom ett märke än mellan olika märken. Vi som inte har sponsoravtal kan därför åka på flera märken och använda de skidor som passar bäst för mig just idag.

Lågt spann med mindre spänst
Några märken, med Madshus i täten har ofta lägre spann. Du ser det när du klämmer ihop skidorna belag mot belag. Då behövs inte riktigt så mycket tryck längst ut i fingrarna och den lägre höjden på spannet gör att det är lättare att greppa runt skida och bindning. Däremot är slutspannet lika hårt som på andra skateskidor, ja, dendär sista kraften som behövs för att helt klämma ihop skidorna. Det hårda slutspannet har utvecklats senaste 10-15 åren och det motverkar nypande skidor och ger skidorna vridstyvhet så att de svarar bra vid kantning och frånskjut.

Fördelen med lägre spann är att skidorna snabbt hittar ett stabilt kantgreppet. Dessutom går de tryggt, stabilt rakt fram när skidan ligger plant mot snön, även i hårda och ojämna skatebäddar. Även om de nya skidorna sällan nyper, och är mycket spänstigare än äldre skateskidor, så ger inte denna konstruktion samma fart i steget som skidor med högre och spänstigare spann. Det mjukare ”förstaspannet” gör att skidorna inte gräver ner sig lika mycket i mjuk snö och blir då snabbare i mjuka förhållanden.

Personligen tycker jag att Madshus skateskidor ofta känns lite döda och livlösa, ja – lite tråkiga – men så kan jag ju inte skriva – så jag tar tillbaka det direkt. Låt oss kalla dem förutsägbara och trygga istället. Jag brukar tänka att Thomas Alsgaard var involverad i utvecklingen av Madshus skateskidor, eller, han var i varje fall deras toppåkare under utvecklingsarbetet när Madshus hittade sin karaktär på spannet. Hans teknik bygger på lugna, och mycket disciplinerade rörelser där vikten flyttas med optimal timing. Han hade skidorna nära snön även mitt i steget, precis som en maraton-löpare bara lyfter fötterna någon cm över asfalten. Grymt energieffektivitet. Alsgaard studsade oftast inte fram på skidorna, utan gled och flyttade tyngden över skidorna, till synes helt lugnt och metodiskt, med en imponerande fart och precision. En lång åkare som Alsgaard blir snabb med stora kliv. Med en sådan teknik är det en fördel med lågt spann så att skidorna kan hållas nära snön. Det är alltid en fördel att skidorna glider stabilt mot underlaget. Alsgaard hade troligen varit långsammare med ett par moderna Salomon.

Högre spann med mer spänst
Andra märken, med Salomon och Ross som tydligaste märken har ofta denna profil – ett lite högre och spänstigare spann hela vägen. Det krävs mer kraft redan från början när man ska trycka ihop skidorna, belag mot belag. Det är lite svårare att nå runt skida och bindning med fingrarna, särskilt om man har små händer. Slutspannet är oftast likvärdigt med andra skidor som har lägre spann-profil.

Fördelen med detta sätt att konstruera spannet är att skidan upplevs som snabbare i steget och att spänsten i skidan kan användas för att öka trycket i steget. Upplevelsen blir att skidan är snabbare, kvickare och spänstigare. Jag tycker att det blir roligare att skejta med denna typ av skidor, eftersom jag känner mig lite piggare i steget. Nackdelen är att kantgreppet kan dröja en millisekund, innan hela kanten ligger an mot snön när jag kantar och trycker ifrån. Man måste liksom känna sig fram en millisekund innan man trycker ifrån hårt med foten. När väl greppet är hittat, är det samma kantgrepp. Skidan går lite mer nervöst rakt fram på plant belag, och blir därför svårare att styra när man står där och glider på en skida, särskilt när det är hårt och ojämnt. Dessa skidor med hårt förstaspann kan ibland ha en tendens att gräva ner sig lite mer i lösa förhållanden, men jag har inte upplevt det med mina Salomon. Den stora fördelen märks mest uppför, de upplevs lite snabbare i glidsteget – De upplevs som motsatsen till nypande skidor – liksom ökar farten mitt i steget och i frånskjutet får man ett skönt tryck. Skidorna hjälper till lite extra när man bombar på med 2ans växel i uppförsbackarna.

Fischer
Man kan inte prata skateskidor utan att nämna Fischer. De har dominerat skate sedan 80-talet och visst är de fortfarande med i matchen, kanske fortfarande bäst, men det är jämnt skägg numera och skillnaderna överbryggas mer än väl av personliga preferenser. Senaste åren har konkurrenterna kommit ikapp och kanske förbi? Under 30 år var det Fischers skateskidor som var den helt dominerande anledningen till att nästan alla toppåkare valde kontrakt med Fischer om chansen fanns. Ja trots att många toppåkare trivdes lite bättre på andra märkens klassiska skidor. Så var det för mig även om jag inte var toppåkare. B-kontraktet styrde mig ändå till att åka Fischer även på klassiskt, trots att jag hellre hade åkt klassiskt med de finska skidorna Karhu eller Peltonen på den tiden. Så – om du väljer att köpa begagnade skateskidor som är äldre än ca 5-10 år – håll dig till Fischer.  Fischer ligger numera mellan Salomon och Madshus i spannhöjd. Plus-skidorna ligger nära Salomon i känsla och kallföres-skidorna påminner lite mer om Madshus. Det som fortfarande kännetecknar Fischer är att de går rakt och stabilt. Det är alltid bra att skateskidor går stabilt och att de går rakt är bra. Men det kräver att du sätter utgångsvinkeln helt rätt direkt – kan vara lite svårt faktiskt. Jag gillar personligen att kunna styra skidan i skäret. Den dominerande ställningen under så många år har gjort att Fischer höjt priset. Numera tycker inte jag att det finns anledning att betala mer för Fischer.

Andra Märken
– Ross har kommit starkt senaste 5-10 åren. Jag har inte testat Ross, men de som gjort det är nästan alltid mycket nöjda.
– Atomic har samma ägare som Salomon, men helt egen utveckling. Det utbyts nog en hel del tankar mellan teamen. Jag har inte testat Atomics skateskidor, men de som testat jämför ofta med koncern-syskonet Salomon, berättar om lättåkta skidor som är snabba, men inte är riktigt lika spänstiga som Salomon.
– Många sporthandlare vägrade länge att sälja Peltonen skate, men senaste 5 åren har Peltonen kommit starkt och allt fler toppåkare väljer Peltonen, även inom skidorientering och skidskytte där det bara är skate som gäller. Min fru har ett par cirka 5 år gamla Peltonen som dock nyper ganska kraftigt – det är med all sannolikhet ett dåligt par, och ganska ovanligt nuförtiden.

Bindningarnas placering
….är viktig i skate. Lika viktig som i klassiskt. Om du inte är nöjd med ett par skateskidor kan du prova att flytta bindningen – kanske är det ett guldpar med annan bindningsplacering. Skidorna blir lättare att styra om bindningarna är placerade längre fram. Kroppshållningen blir lätt lite mer framåtlutad med bindningen monterad långt fram, vilket är bra för vissa, men dåligt för vissa. Med bindningen monterad längre bak så blir spannet hårdare, steget går lättare men styrningen av skidan blir mer nervös. Din möjlighet att styra skidan i steget minskar, och du tvingas att stå lite längre bak på hälarna, för att liksom lyfta upp främre brättet så att skidan kan styras. Om du går upp i vikt, kan du flytta bak bindningen och flytta fram den om du går ner i vikt, precis som i klassiskt. Men, borra inte nya hål om skidorna fungerar bra.

Äldre skidor är ofta monterade med bindningen något längre fram än dagens skidor. Därför kan du ofta vinna fart genom att flytta bindningen ca 1-2 cm längre bak på gamla skateskidor. Gamla salomon-bindningar har tyngdpunkten 17 mm längre bak, eftersom de gamla SNS Profil-pjäxorna hade metallpinnen längre fram. Mina skateskidor från början av 90-talet fungerar fortfarande jättebra med nya Pilote-bindningar som är monterade i nya hål som sitter cirka 2,5 cm längre bak på skidan. Dagens skateteknik innebär att vi oftare står mer centrerat på skidorna än vad vi gjorde på den tiden. Därför kan vi numera åka på skidor med bindningen monterad lite längre bak. 

Spannets placering i skidan.
Beroende på hur spannet placeras på skidan i förhållande till jämnviktspunkten och bindningens placering kan man få olika känsla i skidan. Det är som när man flyttar bindningen fram och bak. Skidor med spannet längre fram får mer bärighet framför bindningen, blir livligare, mer responsiva, kan få lite bättre glid i steget, men samtidigt kan de upplevas lite nervösa i vissa fören. Med spannet längre bak i förhållande till balanspunkt och bindning, blir skidan lättare att styra och hantera i snön, lättare att lyfta in i steget och därmed upplevs stabilare. Nackdelen är att de ibland upplevs lite mindre livliga, eller döda. Det är det såhär skillnaden mellan Amersports märken Salomon och Atomics skateskidor ofta beskrivs av andra. Atomic har spannet lite längre bak än Salomon, och blir därför lite stabilare och lättare att kliva in med. Salomon blir mer responsiva, har större bärighet i steget, men kan upplevas lite nervösa. Jag har inte åkt på Atomic Skate, så jag kan inte bekräfta eller dementera skillnaderna mellan märkena.

Summa Summarum

Skidorna är olika. Vad är bäst för dig? De snabbaste skidorna? – Inte alltid… De du kan hantera (ja, så är det alltid….)! De som är mest responsiva? Vad uppskattar du när du skejtar? Själv gillar jag skidor som svarar och är responsiva, och får mig att känna mig lite spänstigare än vad jag egentligen är. Jag hade helt klart tjänat på ett par stabilare och tryggare skidor i vissa fören, men tror ändå att jag oftast blir snabbare med det par jag har roligast på. Hur som helst – nu när jag så sällan tävlar, och om jag gör det – aldrig på allvar – åker jag på de skidor som är roligast att åka på – inte nödvändigtvis de jag skulle göra bästa tid på 10 k med.

Om du inte vet vad du vill ha eller inte vill nörda in på olika modeller – köp det mest prisvärda paret som grovt sett verkar passa din vikt. Du kommer bli nöjd. Du kommer slippa fästvalla. Du kommer få högre puls och bättre motion med skate. 

Du kommer bli glad – För det är så himla roligt att skejta!

14 reaktioner till “Skateskidor”

 1. Tack för en informativ sida ang skate! Hur mkt tycker du man ska testa flytta bindningen (Rottefella) för att man ska känna skillnad?

  Gillad av 1 person

  1. Tack för återkoppling.
   Börja med att prova båda ytterlägena för att verkligen känna effekterna. Börja med ena ytterläget, och byt till det andra ytterläget direkt. Testa sedan mellanlägena. Då brukar det bli tydligt vilken bindningsplacering som fungerar bra för dig.

   Gilla

  1. Det är ju några hack framåt och några bakåt. Du får helt enkelt känna dig fram. Flytta fram bindnignen för bättre styrnin goch kontrolla v skidan. Flytta bakåt för att få bättre glid i skatesteget.

   Gilla

 2. Tack för en jättebra artikel om skateskidor. Jag har köpt ett par Madshus Redline 2.0 till dottern som har väldigt dåligt kantgrepp, dotterns gamla Fischer Carbonlite som hon egentligen är urväxta har betydligt bättre kantgrepp. Jag har testat att flytta bindningen utan att hitta något bra läge. Jag har mätt skidan och glidzonen bak börjar redan under hälen. Båda parens glidzoner ser likvärdiga ut men känslan helt olik varandra.

  Gilla

  1. Hej,
   Ja, kantgrepp är viktigt. Kanske det viktigaste. Traditionellt har det varit Fischers styrka – anledningen till den historiska dominansen på marknaden. Min erfarenhet är att andra märken är lika bra på kantgrepp nu. Kantgreppet har varit en av Madshus styrkor sedan de kom starkt på skate under Alsgaards tidiga karriär.

   Alla märken släpper ut skidor som inte fungerar särskilt bra. Alla märken släpper ut guldpar och allt där imellan.

   Mjukare skidor, optimerade för mjuk nysnö kommer alltid gå lite lättare i nysnön, inte gräva ner sig så mycket, och ha sämre kantgrepp på hårdpackat. Skidor för isföre behöver vara hårdare i spannet för att kanten ska få grepp – de skidorna kommer gräva ner sig när snön är mjuk. Kanske är de nya madshusen kallföres-skidor, medan de gamla fischerna är byggda för universal eller isföre?

   Gilla

   1. Tack för bra svar Örjan. Madshus är ett par fd kontraktsskidor som var märkta med en grön markering så du är nog helt rätt ute med att det är ett par kallföresskidor. De kanske blir bra när det är riktigt kallt och natursnö?

    Gillad av 1 person

 3. Tackar Håkan för fråga om kantgrepp ovan. Har nu kompletterat inlägget med ett stycke som handlar om kantgrepp och flera andra viktiga parametrar på skateskidor.

  Gilla

 4. Tack för bra svar Örjan. Madshus är ett par fd kontraktsskidor som var märkta med en grön markering så du är nog helt rätt ute med att det är ett par kallföresskidor. De kanske blir bra när det är riktigt kallt och natursnö?

  Gilla

  1. Tack Håkan. Ja, vi får hoppas skidorna fungerar i mjukare före. På vår-skare vill man ju verkligen ha kantgrepp, så din dotter väljer kanske de gamla skidorna.
   Olika skidplockare jobbar med olika hårdhet och spannhöjder för att ta ut skidor. Kanske är detta paret helt enkelt mjukare än det gamla paret, även om det är plockat för en högre vikt, så kan det vara plockat för både kallföre och baserat på mjukare preferenser hos just den skidplockaren.
   Kör Hårt!

   Gilla

   1. Hej igen. Jag visade upp skidorna för Madshus sverigerepresentat och förklarade hur de funkade, eller snarare brist på funktion. Han tog tillbaka skidorna utan att blinka trots att de var körda på en del. Runes Sport i Skinnsberg var med på ett hörn.

    Jag har byggt mig en egen spannmätare (budget-Eiker) och vill lära mig mäta skateskidor men hittar inget bra på nätet. Har du månne något att dela med dig? Klassiska har jag koll på tror jag men vore kul att gå på djupet med Skate också nu när jag har en bra mätare.

    Gilla

   2. Hej igen, ja, det finns ett papperstrick även för att testa skateskidor. Kanske skulle lägga ut det.

    John, Tobbe och gänget på Madshus är alltid trevliga och ser professionellt på sina produkter. Det är ju utifrån garantier och lagstiftning inte självklart att ta tillbaka sådana skidor, men det är så som proffs jobbar.

    Gilla

 5. Det är svårt att hitta skidor när man inte tycks vara stöpt i en skidåkarkropp. Lite längre och lättare form verkar vara optimalt. Men 157cm lång och 65kg styrketräningskropp tycks inte lika optimalt. Jag har ju fattat att det är vikten som styr men för de flesta märken verkar det behövas väldigt långa skidor. Hur långa kan man ha utan att det blir otympligt? (ej nybörjare)

  Gilla

  1. Hej!
   Ja, 65 kg blir ofta bra med 182 eller ibland 176 kg. Det är olika vad som kommer ut från fabrikerna.
   Detdär med rekommendationer om skidlängd har jag alltid tagit med en klackspark. Rekommendationerna är uppenbart tagna ur luften som svar på ivriga frågor. Nej, jag kan inte tänka mig att det blir orimligt svårt att åka ens med 182 cm för dig. Det är många som bara är några cm längre än dig och i vikt kring 65 som åker med 182 och det har aldrig upplevts som ett problem.
   182 kommer i teorin glida knappt mätbart bättre än 176 om det är två i övrigt likvärdiga par.

   Du skulle kunna försöka få tag på Karhu eller Yoko korta skidor med fullvärdigt spann. kolla på funraise – de verkar dock vara slutsålda för i år.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.